Undergulve

Samlet løsning

Vi laver også undergulve og kan komme med en samlet løsning. Hvis du ikke ved, hvad undergulve er, så er det en fællesbetegnelse for en samlet flade. Det har den funktion, at det er underlaget for selve gulvbelægningen. Vi anbefaler, at du får lavet undergulvet og dit sildebensparket hos os, da ansvaret dermed ligger ét sted. Samtidig vil det blive nemmere for os at lave vores arbejde, da vi har én måde at gøre det på.

Det er vigtigt at:

Undergulvet er utrolig vigtigt, da det har en betydning for en række ting:

  1. Styrke – undergulvet skal kunne bære de belastninger, der måtte komme. Eksempelvis møbler, personer og rullende elementer.
  2. Planhed – undergulvet har en betydning for, om det hele står plant.
  3. Fugt – undergulvet er med til at spærre for fugten.
  4. Lyd – kvaliteten af undergulvet kan have en betydning for, om lyden mindskes. Med andre ord larmer det, når man går på gulvet? Så kunne kvaliteten godt være bedre.
  5. Levetid – vores materialevalg gør, at gulvene har en lang levetid. Eksempelvis kan vores gulve tåle varmebelastninger m